Đến ngày 07/10/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đạt mốc 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (07/10/2011 - 07/10/2021). Trong giai đoạn đầu, Công ty ĐHĐ còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do lỗ chênh lệch tỷ giá.
Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa được tổ chức vào ngày 30/6/2021.


Những thách thức đặt ra trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua đang dần chuyển thành những bước tạo đà thuận lợi. Và EVNGENCO1 đang đứng trước những kỳ vọng bứt phá.
Ngày 27/4/2021, đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 đã có buổi làm việc với Tổng công ty điện lực dầu khí - PV Power về chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và các vấn đề liên quan như công tác Pháp chế và quản trị nội bộ.


Ngày 07/10/2011, Công ty DHD đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 327/2010/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mười năm nhìn lại, Công ty DHD đã tiến một bước dài trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển nguồn điện mới phục vụ công...


Số lượt truy cập 3.925.429

Đang trực tuyến 30