Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự phụ trách công tác tổ chức, đào tạo theo một số nội dung như sau:Thông báo KQLCNT gói thầu cung cấp lịch và thiệp chúc tết cuối năm


TBMT gói thầu TX-TN.23-12: Cung cấp lịch và thiệp chúc tết cuối năm
Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng, các Ban: Quản lý Đấu thầu, Kinh doanh thị trường điện, Quản lý Đầu tư xây dựng, Tài chính kế toán theo một số nội dung như sau:Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tổng hợp theo một số nội dung như sau:


Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai Kế hoạch trang bị thiết bị hội nghị truyền hình tại phòng họp của Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện...


Số lượt truy cập 7.341.524

Đang trực tuyến 63