• 22/07/2021

Chương trình diễn tập An toàn thông tin (ATTT) cấp toàn Tập đoàn lần thứ nhất năm 2021 diễn ra trong 02 ngày 15 và 16/7/2021 với chủ đề "Phòng chống và phản ứng sự cố tấn công APT vào hệ thống công nghệ thông tin". Chương trình được tổ chức trực tuyến qua hệ thống hội nghị trực tuyến của Tập đoàn và...


  • 15/07/2021

Ứng dụng BanVeHMI chạy được trên nền tảng Android và iOS, tích hợp các modul quản lý tự động cập nhật thông tin thời gian thực về chế độ vận hành của các tổ máy; mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu; thống kê theo thời gian các thông số như: Công suất, sản lượng; Thuỷ văn; Thông tin mức nước hồ...


  • 22/06/2021

Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Thực hiện định hướng của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 về việc áp dụng chuyển...


  • 21/06/2021

Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động sản...


  • 21/06/2021

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, là cơ hội cho các doanh nghiệp vượt lên trong cuộc CMCN 4.0. Thực hiện chủ đề năm 2021, để đạt được mục tiêu chung của ngành, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã và đang tích cực triển khai xây dựng và áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh.


  • 31/05/2021

Trong xu thế phát triển như vũ bão của kỷ nguyên số, việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh trở thành mục tiêu thiết yếu. Phần mềm "Tính suất hao nhiệt online để điều hành chỉ tiêu suất hao nhiệt tại các nhà máy nhiệt điện" là một trong những hạng mục đang được kỳ vọng mang lại nhiều...


  • 27/05/2021

Thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, để đáp ứng kịp thời kế hoạch lộ trình chuyển đổi số của ngành điện, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã và đang tích cực triển khai lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu...


  • 26/05/2021

Trong những năm gần đây, công cuộc chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Chuyển đổi số kết hợp với ứng dụng thành quả của Cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều chuyển biến lớn lao trong nông nghiệp, kinh doanh, vận tải, vận hành và sản xuất điện...


  • 19/05/2021

Trước những yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt, chặt chẽ và để phù hợp với lộ trình Uông Bí trở thành đô thị loại I vào năm 2030, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang gấp rút triển khai các bước của dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải cho Nhà máy với tổng giá trị lên tới 1.400 tỷ...


  • 07/05/2021

Thay vì phải sử dụng hàng chục người như trước đây, bây giờ, mỗi ca trực chỉ cần 2-3 người. Đó là hiệu quả thiết thực trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất mà Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã làm được kể từ khi Trung tâm Điều khiển xa (OCC) vào hoạt...


Số lượt truy cập 2.454.021

Đang trực tuyến 82