Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Kinh doanh thị trường điện, phụ trách công tác quản trị hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống kênh truyền.
Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất phụ trách công tác sửa chữa bảo dưỡng theo một số nội dung như sau:Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng, các Ban Cơ quan Tổng công ty theo một số nội dung như sau:


Số lượt truy cập 2.910.232

Đang trực tuyến 50