Giới thiệu Genco1

Tổng Công ty Phát điện 1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

  • Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Phát điện 1
  • Tên giao dịch tiếng Anh: POWER GENERATION CORPORATION 1
  • Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVNGENCO 1
  • Trụ sở chính: Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại liên hệ: 024 6694 1234 
  • Fax: 04.669.41.345


  • 02/03/2018 09:24